Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej

Sprzęt na gwarancji K-Consult należy wysłać na adres serwisu kurierem DHL na koszt odbiorcy (rodzaj usługi: POZOSTAŁE PRZESYŁKI KRAJOWE - wybór innego rodzaju usługi lub niestandardowych usług dodatkowych będzie skutkował obciążeniem klienta ich kosztami) deklarując wartość przesyłki nieprzekraczającą 45.000,00 zł.

W przypadku reklamacji na gwarancji międzynarodowej klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów transportu sprzętu do i z serwisu.

Do wysyłanego sprzętu, prosimy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia naprawy sprzętu .

Informujemy, iż w zależności od rodzaju posiadanej gwarancji do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej niezbędne są następujące dokumenty:

gwarancja K-Consult
  • wypełniona i podstemplowana przez sklep karta gwarancyjna
  • kopia dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
gwarancja międzynarodowa
  • dowód zakupu z zagranicznego punktu sprzedaży (paragon lub faktura)
  • dowód uiszczenia opłat celnych w przypadku produktów importowanych spoza UE

Międzynarodowa gwarancja Profoto obowiązuje przez okres 1 roku od daty nabycia produktu lub przez okres 2 lat od daty nabycia produktu w przypadku zarejestrowania produktu na stronie producenta. Rozszerzone gwarancje (obejmujące uszkodzenia niepodlegające naprawie w ramach standardowej gwarancji, bądź wydłużające standardowy czas trwania gwarancji) oferowane przez niektórych dystrybutorów, obowiązują wyłącznie na terenie kraju zakupu.


Aby zamówić kuriera DHL skorzystaj z formularza online.


Przeczytaj uważnie!

Sprzęt wysyłany do serwisu należy bezpiecznie zapakować. Najlepiej wykorzystać do tego oryginalne pudełko. Dodatkowo zaleca się zabezpieczenie sprzętu folią bąbelkową. Baterie lub akumulatory wysyłaj wyjęte ze sprzętu.

Wraz z wysyłanym sprzętem dołącz bezwzględnie:

  • wypełniony formularz zgłoszenia naprawy sprzętu .
  • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, email) [formularz]
  • szczegółowy opis usterki (w jaki sposób usterka się objawia, czy problem występuje w jakiejś konkretnej konfiguracji) [formularz]
  • dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej (patrz wyżej)
  • akcesoria fabrycznie wchodzące w skład reklamowanego zestawu - kable, ładowarki, akumulatory - są one niezbędne do wykonania pełnej diagnostyki m.in. problemów związanych z ładowaniem, uruchamianiem się sprzętu
  • współpracujące akcesoria mogące być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną powstawania zgłaszanych problemów - dodatkowe akumulatory czy baterie, głowice, palniki